Główna Kontakt O firmie

Centrum płytek ceramicznych

Sposoby układania płytek ceramicznych

    Wyróżnia się trzy sposoby układania płytek ceramicznych:

  • "Na klej"- Jest to metoda tradycyjna polegająca na układaniu płytek na zaprawie klejowej dostosowanej do miejsca   układania (wewnątrz  lub na zewnątrz budynku ) , rodzaju podłoża ( podłoże twarde lub elastyczne ) , obciążenia powierzchni ( dom czy hala produkcyjna ).

  • Metoda wibracyjna Jest to metoda stosowana przy przemysłowym układaniu płytek na dużych powierzchniach.Tą metodą  układane są  płytki o grubości pow.12 mm i rozmiarach  od 15x15 cm do 30x30 cm. Płytki są układane na zaprawie cementowej pokrytej warstwą szczepną a następnie wibrowane co daje gwarancję uzyskania równej powierzchni oraz dokładnego przylegania płytek do zaprawy w celu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości .

  • Mocowanie mechaniczne. Mocowanie mechaniczne płytek stosowane jest na elewacjach budynków za pomocą kotew . Wyróżnia się dwie metody mocowania : z kotwami widocznymi i niewidocznymi. Na elewacje budynków stosuje się płytki o większych rozmiarach : od 30x60 do 60x120 cm.

Strona główna Kupno płytek Producenci płytek Dobór dylatacji O firmie hax Identyfikacja Konserwacja
Płytki ceramiczne Chemia budowl. Listwy podłogowe Narz.glazurnicze Prod elem. gres. Układ płytek Referencje
Sposoby układ. Dobór fugi Dobór kleju Dobór Płytek Kontakt Hax